zadzwoń 510 363 255

Regulamin

REGULAMIN ZAKUPÓW W SKLEPIE Lazienkowyraj.pl

 

1. STRONY TRANSAKCJI I PRZEDMIOT TRANSAKCJI

 

1.     Sklep internetowy, działający pod adresem www.lazienkowyraj.pl, prowadzony przez VEGA Ryszard, Urszula, Jakub, Marcin Filipczuk sp.j, z siedzibą w Tarnowie przy ul. Krakowskiej 182, NIP: 993-01-72-220, REGON: 851756590 prowadzi sprzedaż detaliczną towarów z branż wyposażenie łazienek oraz sprzedaż wysyłkową drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci internet.

 

2.     Cena wszystkich widocznych na stronach sklepu internetowego www.lazienkowyraj.pl produktów jest ceną brutto (zawiera podatek VAT), jest wyrażona w złotych polskich.

 

3.     Ceny widniejące na stronie internetowej sklepu www.lazienkowyraj.pl , jak również opisy produktów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Charakter wiążący - na potrzeby zawarcia konkretnej umowy - zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.

 

4.     Cena podana przy każdym towarze jest obowiązująca do czasu wyczerpania zapasów magazynowych. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzenia nowych towarów do oferty sklepu, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzenia w nich zmian. Zmiana ceny produktu nie ma wpływu na zamówienia przyjęte i potwierdzone.

 

5.     Sprzedający oświadcza, że produkty sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego www.lazienkowyraj.pl są fabrycznie nowe, objęte gwarancją producenta.

 

6.     Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby produkty widoczne w ofercie sklepu internetowego lazienkowyraj.pl pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi Sprzedającego. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem, Sprzedający niezwłocznie zawiadomi o tym Kupującego.

 

7.      W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba towaru, realizacja zamówienia następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.

 

 

2. TRANSAKCJA

 

1.   Zamówienia w sklepie internetowym www.lazienkowyraj.pl można dokonywać poprzez stronę internetową sklepu www.lazienkowyraj.pl - poprzez wypełnienie formularza zamówienia na stronie sklepu.

 

2.     Podczas dokonywania zamówienia Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, dokładnego adresu zamieszkania, adresu email oraz telefonu kontaktowego.

 

3.     Po złożeniu zamówienia Klient zostanie poinformowany drogą mailową o czasie realizacji zamówienia do 2 dni (dni robocze). Po otrzymaniu wpłaty od Klienta oraz mailowej akceptacji terminu, zamówienie zaczyna być realizowane a umowę uważa się za zawartą. 

 

4.      W przypadku odstąpienia od umowy należność uprzednio uiszczona przez Kupującego zostanie przekazana na rachunek bankowy Kupującego w terminie do 14 dni roboczych od daty powtórnego przyjęcia towaru przez Sprzedającego.

 

5.     Do każdego przyjętego zamówienia wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT zostaje dołączona do wysyłanego towaru. - faktura ta nie zawiera pieczątki ani odręcznego podpisu (zgodnie z Dz.U.Nr 212, poz. 1337).  


 

3. PŁATNOŚĆ

1.     W sklepie www.lazienkowyraj.pl istnieje możliwość płatności w następujący sposób:

  • Wpłata na konto bankowe

  • Płatność gotówką przy odbiorze osobistym w Tarnowie przy ulicy Krakowskiej 182

2.     Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę końcową, będącą wynikową ceny zakupu towarów powiększoną o koszty transportu. 

3.      Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do anulowania zamówień (forma płatności: przelew), dla których nie uregulowano przelewu odpowiedniej dla nich kwocie w terminie 7 dni od daty złożenia zamówienia.

 

 

4. DOSTAWA

1.     Zamówione towary są dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

2.     O czasie wysyłki produktów Kupujący informowany jest po złożeniu zamówienia i skompletowaniu zamówienia. Maksymalny czas potwierdzenia dostawy wynosi 48 godzin po skompletowaniu zamówienia.

 

3.     Dostawa towaru realizowana jest ubezpieczoną przesyłką we współpracy z firmami kurierskimi.

 

4.     Kupujący może również odebrać zamówiony towar osobiście w siedzibie firmy Vega sp.j. przy ulicy Krakowskiej 182 w Tarnowie.

 

5.     Na terenie Tarnowa i okolic możliwy jest transport po uprzednio ustalonej przez obie strony cenie.

  

6.     Koszt dostawy towaru w całości pokrywa Kupujący.

 

7.     Kupujący ma obowiązek ocenienia stanu produktu i jego zgodności z zamówieniem w momencie dostawy przez Kuriera i w jego obecności. W przypadku uszkodzenia towaru należy w obecności Kuriera sporządzić protokół reklamacyjny (druk tego protokołu zobowiązany jest posiadać kurier), zawierający opis uszkodzenia. Reklamowany towar, należy wraz z fakturą sprzedaży zwrócić Kurierowi. Kiedy towar znajdzie się ponownie w magazynie www.lazienkowyraj.pl zostanie wymieniony na nowy, a nowa przesyłka zostanie wysłana na koszt Sprzedającego. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru w czasie późniejszym należy postępować wg zasad gwarancji.

8.    Sklep Internetowy zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o ewentualnych opóźnieniach w dostawie.

 

 

5. GWARANCJA I SERWIS

1.     Sprzedający oświadcza, że produkty sprzedawane w sklepie internetowym www.lazienkowyraj.pl są nowe i objęte gwarancją producenta lub importera. Szczegółowe zasady postępowania w razie ujawnienia wad produktu określają postanowienia zawarte w karcie gwarancyjnej”.

 

2.     Czas trwania gwarancji jest uzależniony od rodzaju sprzętu oraz producenta.

 

3.     Karty gwarancyjne, które Kupujący otrzymuje wraz z towarem standardowo nie są podbijane. Podstawą do gwarancji jest faktura VAT lub paragon.

  

6. REKLAMACJE I ZWROTY

 

1.      Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000r. nr 22, poz. 271) kupujący ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty dostarczenia towaru. W przypadku zwrotu towaru Kupujący zobowiązany jest poinformować o zamiarze odstąpienia od umowy Sprzedającego drogą mailową na adres info@lazienkowyraj.pl nie później niż 14 dni od momentu otrzymania towaru. Zwracany towar musi być kompletny, nie może nosić śladów użytkowania oraz musi posiadać oryginalne, niezniszczone opakowanie producenta. Do zwracanego towaru należy dołączyć kserokopie dokumentu sprzedaży, oraz wypełniony i podpisany formularz zwrotu towaru (kliknij tu). Dokumenty należy przykleić na zewnątrz opakowania tak, aby Sprzedający miał do nich dostęp bez konieczności otwierania przesyłki. Po akceptacji zwrotu towar należy odesłać nie później niż 14 dni od daty odstąpienia od umowy. Zwracany towar Kupujący odsyła na swój koszt i ubezpieczenie na adres: Vega sp.j. ul.Krakowska 182, 33-100 Tarnów. Koszt zwrotu towaru ponosi Kupujący. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, Lazienkowyraj.pl zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłki, lub obniżenia zwracanej kwoty. Po otrzymaniu i przyjęciu towaru sklep internetowy Lazienkowyraj.pl zwróci Kupującemu wartość zwracanego towaru wraz z kosztami trasportu od Sprzedającego do Kupującego  oraz wystawi Kupującemu fakturę korygującą i odeśle ją na adres Kupującego (w przypadku odesłania jednej z kilku rzeczy zamawianych Sprzedający ma prawo zwórcić koszty transportu wg najtańszego taryfikatora) Kupujący po otrzymaniu faktury korygującej jest zobowiązany do podpisania kopii i odesłania jej na adres Vega sp.j. ul.Krakowska 182, 33-100 Tarnów. W przypadku odstąpienia od umowy należność zostanie przekazana na rachunek bankowy Kupującego w terminie do 14 dni od daty powtórnego przyjęcia towaru przez Sprzedającego. 

 

 

2.      Jeżeli w trakcie użytkowania towaru Kupujący stwierdzi, że posiada on wady techniczne, lub jest niezgodny z umową może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio u producenta produktu, we wskazanych serwisach (dotyczy produktów objętych gwarancją producenta) lub przeprowadzić procedurę reklamacyjną (kliknij tu) za pośrednictwem Lazienkowyraj.pl.

 

3.      W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy, lub skierowania reklamacji bezpośrednio do sprzedawcy Kupujący powinien poinformować Sprzedającego mailowo opisując problem oraz dołączając zdjęcia. Wraz z towarem należy przesłać oryginał dowodu zakupu oraz wypełnioną kartę gwarancyjną. Lazienkowyraj.pl . nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

 

4.      Reklamacje związane z usługą on-line (np. nieprawidłowo naliczone koszty dostawy lub nieprawidłowe produkty znajdujące się w koszyku) można składać podczas telefonicznego potwierdzenia zamówienia przez konsultanta, bądź poprzez wiadomość mailową.

 

5.      Kupujący odbierając przesyłkę jest zobowiązany pokwitować jej odbiór w obecności kuriera z jednoczesną adnotacją, że przesyłka została dostarczona w stanie nieuszkodzonym albo że przesyłka nosi ślady uszkodzenia z jednoczesnym opisem tych uszkodzeń.

6.       Prawo do zwrotu zakupionego towaru dotyczy tylko osób prywatnych (nie dotyczy firm)

7.       Jeśli towar zwracany sprowadzany był pod indywidualne zamówienie klienta czyli nie był na stanie magazynowym sklepu internetowego Lazienkowyraj.pl to kwota zwracana zostanie pomniejszona o koszty zwrotu towaru (25% ceny zwracanego towaru).

 

 

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.     Różnice w wyglądzie towarów sprzedawanych w sklepie internetowym www.lazienkowyraj.pl wynikające z indywidualnych ustawień sprzętu komputerowego (kolor towaru, proporcje towaru, itp.) nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego towaru.

 

2.     Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

 

3.     Złożenie zamówienia w sklepie internetowym www.lazienkowyraj.pl jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę Vega sp.j. danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ( j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zmianami ).

 

4.     Lazienkowyraj.pl informuje, że dane osobowe Kupującego będą przetwarzane jedynie w celu skutecznego potwierdzenia otrzymania i przyjęcia zamówienia do realizacji oraz dostawy towaru pod wskazany przez Kupującego adres. Kupujący ma prawo do wglądu w przechowywane przez Vega sp.j. dane osobowe, ich zmiany lub całkowitego usunięcia z systemu.

 

5.     Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

 

6.     W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

 

7.     Złożenie zamówienia w sklepie internetowym www.lazienkowyraj.pl oznacza pełną akceptację niniejszego regulaminu.

 

zamknij